Ritual Music of Sanyuan Palace

Ritual Music of Sanyuangong

The following videos record the selective ritual music of the priests of Guangzhou Sanyuan Palace. These include Qingwei Lidou Ke, Guandeng Sanhua Ke, Xiantian Hushi Jilian Youke, and the traditional ritual chanting.

Video

Ritual: Selective sessions of Qingwei Lidou Ke

Production year: 2018

Video time: 00:21:22

Performer: Guangzhou Sanyuan Palace

Producer: Fung Ying Seen Koon

 

Ritual: Selective sessions of Xiantian Hushi Jilian Youke

Production year: 2018

Video time: 00:39:33

Performer: Guangzhou Sanyuan Palace

Producer: Fung Ying Seen Koon

 

Ritual: Selective sessions of Qingwei Lidou Ke

Production year: 2016

Video time: 00:31:21

Performer: Guangzhou Sanyuan Palace

Producer: Fung Ying Seen Koon

 

Ritual: Selective sessions of Guandeng Sanhua Ke

Production year: 2016

Video time: 00:29:31

Performer: Guangzhou Sanyuan Palace

Producer: Fung Ying Seen Koon

 

Ritual: Selective sessions of Xiantian Hushi Jilian Youke

Production year: 2016

Video time: 00:43:26

Performer: Guangzhou Sanyuan Palace

Producer: Fung Ying Seen Koon

 

Ritual: Selective sessions of Ritual Music of Sanyuan Palace

Production year: 2016

Video time: 00:28:52

Performer: Guangzhou Sanyuan Palace

Producer: Fung Ying Seen Koon